τι κάνουμε

We make brands grow

Εσείς θέτετε τους στόχους, εμείς φέρνουμε τα αποτελέσματα. Προσφέρουμε 360° υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επικοινωνιακών σας αναγκών. Είμαστε οι storytellers του brand σας στα digital και offline κανάλια επικοινωνίας, προσφέροντας user centric experience στο target audience σας.

Digital Marketing Strategy

 • Brand Positioning & Brand Identity
 • Target Audience & Competition Analysis
 • Communication Objectives
 • Campaign Strategy
 • Project Planning
 • Digital Branding

Website Design & Development

 • Website / Microsites / Landing pages / e-shops / eCommerce
 • Applications / Mobile / FB Apps and Contests
 • UX/UI
 • A/B Testing
 • Web Strategy
 • Web Analytics

Social Media Marketing

 • Social Media Strategy & Campaigning
 • Content Strategy
 • Content Production
 • Influencer Identification
 • Media Plan
 • Management, Monitoring, Analysis & Reporting

Content Marketing & Copywriting

 • Content Marketing Strategy
 • Messaging & Copywriting
 • Video Production
 • Photography
 • Motion Graphics
 • Branded Content

Paid Media Optimization

 • Media Strategy & Planning
 • Ad Spend Optimization
 • Media Mix Determination (Google ads, Social Media ads, Programmatic buying etc.)
 • Campaign Design & Development
 • Performance Reporting
 • Data analysis

Search Engine Optimization

 • Keyword Strategy
 • Link Building
 • SEO Copy Writing
 • Search Engine Marketing
 • Paid Search Planning